Хустська міська рада

Звіт про повторне відстеження результативності рішення Хустської міської ради № 2001 від 26.06.2020 р. «Про встановлення ставки земельного податку в м. Хуст»

Звіт про повторне відстеження результативності

рішення Хустської   міської ради № 2001  від 26.06.2020 р.  «Про встановлення ставки  земельного  податку в м. Хуст»

1.Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Хустської   міської ради № 2001  від 26.06.2020 р.  «Про встановлення ставки  земельного  податку в м. Хуст»

 1.  Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління економіки Хустської  міської ради.

 1.  Цілі прийняття акта:

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є вирішення наступних проблем:дотримання вимог Податкового кодексу в частині встановлення ставок земельного податку та пільг щодо земельного податку.

 • дотримання принципів державної регуляторної політики
 • збільшення доходної частини: отримання до місцевого бюджету Хустської МТГ відповідних надходжень.
 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

з  01.01.2021р. по 01.12.2021р.

 1. Тип відстеження:

Повторне відстеження.

 1. Метод одержання результатів відстеження результативності:

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність,     а також способи одержання даних:

Для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативнсті:

 • кількість платників земельного податку ;
 • сума надходжень до міського бюджету від земельного податку.
 1. Кількісні та якісні значення показників результативності:

п/п
Показники 11 міс. 2020 рік 11 міс. 2021 рік
Кількість платників Сума надходжень (тис.грн.) Кількість платників Сума надходжень (тис.грн.)
1 Сума надходжень до міського бюджету від земельного податку з юридичних осіб 54 3171,2 82 7193,0
2 Сума надходжень до міського бюджету від земельного податку з фізичних осіб 2400 509,4 4700 1127,4
  Разом 2454 3680,6 4782 8320,4
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Проведений моніторинг, що здійснювався управлінням економіки  Хустської  міської ради показав, що кількість платників по платі за землю значно змінилася у зв’язку з реформою та приєднанням 17 сільських рад в новостворену Хустську МТГ, у зв’зку з цим значно збільшилося коло платників та розширилася база оподаткування. Сума надходжень до міського бюджету від земельного податку з юридичних осіб збільшилася  в порівнянні з відповідним періодом  2020 року на 4021,8 тис.грн., з фізичних осіб  на 618,0 тис.грн. Однако  на   надходження по платі за землю в цілому впливають також і негативні фактори, а саме: сповільненням росту економіки в місті у зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів, які передбачали встановлення обмеження трудової діяльності, що негативно вплинуло на економічну активність, зменшення обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скорочення виробництва та сплату податків

Прийняття рішення дало змогу забезпечити дотримання вимог діючого законодавства щодо встановлення ставок земельного податку та досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням земельного податку. Аналіз показників результативності акта свідчать про те, що дане рішення Хустської  міської ради від 26.06.2020  № 2001 «Про встановлення ставки  земельного  податку в м. Хуст»  є актуальним і забезпечило надходження коштів до міського бюджету. За результатами проведення базового та повторного відстежень результативності регуляторного акта встановлено досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

Заст. начальника  управління економіки                                                                                                                                  М.Дзяпко

Заступник міського голови                                                                                                                                             І.Фетько

Поділитися