Хустська міська рада

Відділ контролю

ЛИСИК Валерія Іванівна – Начальник відділу контролю

 

Положення про відділ контролю Хустської міської ради

Рішення про внесення змін до Положення про загальний відділ та відділ контролю Хустської міської ради

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДДІЛУ: сприяти дотриманню виконавчими органами міської ради виконавської дисципліни високого рівня.

Виконавська дисципліна – це неухильне додержання посадовими особами міської ради функціональних обов’язків і своєчасне та якісне виконання завдань.

МЕТА:

організувати та підтримувати системний контроль за виконанням структурними підрозділами міської ради завдань, встановлених у документах органів влади вищого рівня, рішеннях виконавчого комітету міської ради, розпорядженнях і дорученнях міського голови, місцевих програмах соціального та культурного розвитку і цільових програмах (далі контрольних документах).

ЗАВДАННЯ:

1) Збір та аналіз повної інформації про поставлені структурним підрозділам завдання, терміни, хід та результати їх виконання.

2)  Регулярне інформування керівництва міської ради, департаменту кадрової політики про результати контролю та відхилення у процесі своєчасного виконання завдань.

ФУНКЦІЇ:

1) Відповідно до завдання щодо збору та аналізу повної інформації про поставлені структурним підрозділам завдання, терміни, хід та результати їх виконання відділ реалізовує наступні функції:

–  опрацювання планів контролю ОДА з метою проведення постійного моніторингу термінів, встановлених у документах органів влади вищого рівня для відповідного своєчасного реагування та виконання;

– регулярне опрацювання та аналіз інформацій виконавців про хід виконання поставлених завдань з метою оцінки поточної ситуації та попередження неякісної підготовки виконавцями підсумкової інформації (неповне інформування, інформування не по суті) та, при необхідності, внесення пропозицій щодо поліпшення;

–  зняття документів (доручень та розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету і програм соціального та культурного розвитку і цільових програм) з контролю у системі електронного документообігу з метою актуалізації бази контрольованих документів та результатів їх виконання.

***

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Виконавчого комітету Хустської міської ради за 2023 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Виконавчого комітету Хустської міської ради за 2022 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Виконавчого комітету Хустської міської ради за 2021 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Виконавчого комітету Хустської міської ради за 2020 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Хустської міської ради за 2019 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Хустської міської ради за 2018 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Хустської міської ради за 2017 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Хустської міської ради за 2016 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Хустської міської ради за 2015 рік

Про стан виконання директивних та розпорядчих документів Хустської міської ради за 2014 рік

 

Поділитися