Хустська міська рада

Житлові субсидії

Що буде, якщо не використати за нормою усі куби газу та інші комунальні послуги (холодну воду, електроенергію, тощо)?

Роз’яснення Міністерства соціальної політики 

Для отримання інформації щодо надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за спрощеним порядком, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради просить звертатися  за телефоном консультативної «Гарячої лінії»:  4 -33- 04.

Зразки заповнення заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії:

інструкція із заповнення заяви та декларації на призначення житлових субсидій

  • Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

На виконання Закону України ”Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 року № 76-VІІІ в частині врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який вступає в дію з 01.07. 2015 року. Дія Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно наступних Законів України:

1) “Про міліцію” – звільнені зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або за вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, особи начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблі або померлі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сім’ї, які перебували на їх утриманні;

2) “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність, якої, пов’язана з Чорнобильською катастрофою; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС віднесених до категорії 3; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильською катастрофою, категорії 3;

3) “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – учасники війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

4) “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” – особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

5) “Про жертви нацистських переслідувань”;

6) “Про охорону дитинства” – багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживає відповідно троє або більше дітей, а також, сім’ї, в яких не менше року проживає троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

7) “Про соціальний захист дітей війни”;

8) Кодекс цивільного захисту – особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; батьки та члени сім’ї осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.

9) «Про освіту» (пенсіонери, які раніше  працювали  педагогічними  працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають  у них).

10) Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше  працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах  міського типу і проживають у таких  населених  пунктах).

11) «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери, які раніше працювали  у бібліотеках у сільській  місцевості та селищах міського типу і проживають у них).

12) «Про культуру» (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти освіти сфери  культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них).

Пільги вищезазначеним категоріям осіб будуть надаватись за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1710,00 грн).

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані: пенсія; заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності); доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Звертаємо увагу, що пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до управління праці та соціального захисту населення декларацію встановленої форми про доходи сім’ї пільговика, а також, довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1710,0грн), пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.

У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

Поділитися