Хустська міська рада

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про справляння  податку на  нерухоме майно в м. Хуст відмінне від земельної ділянки» , затвердженого рішенням Хустської міської ради від 26.06.20 р.  № 2002

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про справляння  податку на  нерухоме майно в м. Хуст відмінне від земельної ділянки» , затвердженого рішенням Хустської міської ради від 26.06.20 р.  № 2002

 

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Хустскої  міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: управління  економіки виконавчого комітету Хустської  міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Хустською міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Строк виконання заходів з відстеження: 01.01.2021 р. – 01.12.2021 р.

Метод одержання результатів: показники:

фінансового управління – звіт про надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Назва показника За  11 міс.  2020 р. За 11 міс.  2021 р.
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб Всього 1045,8  тис.грн.  в т.ч

За нежитлові приміщення 1032,3 тис.грн.

За житлові приміщення 13,5 тис.грн.

Всього 2561,1  тис.грн.  в т.ч

За нежитлові приміщення 2533,3 тис.грн.

За житлові приміщення 27,8 тис.грн.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місцевий бюджет від фізичних осіб – підприємців Всього 1635,0 тис.грн., в т.ч

За нежитлові приміщення 1387,0 тис.грн.

За житлові приміщення 248,0 тис.грн.

Всього 2784,2 тис.грн., в т.ч

За нежитлові приміщення 2237,0 тис.грн.

За житлові приміщення 547,2 тис.грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що регуляторний акт виконав поставлені завдання, так як надходження по всіх категоріях показників збільшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Даний регуляторний акт прийнятий для  забезпечення:

– поповнення доходної частини місцевого бюджету та  забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку громади;

– збільшення суспільних благ у об’єднаній територіальній громаді.

За результатами аналізу надходжень податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  можна зробити висновок, що загалом спостерігається позитивна динаміка  таких надходжень з перспективою збільшення протягом наступного  2022 року. Даний регуляторний акт дає можливість проводити регулювання у відповідності з Податковим кодексом України

 

 

Заст. начальника  управління економіки                                                                                                                                                         М.Дзяпко

 

Заступник міського голови                                                                                                                                                                     І.Фетько

 

 

 

Поділитися