Хустська міська рада

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про справляння єдиного податку в місті Хуст», затвердженого рішенням Хустської міської ради від 26.06.2020 року за № 2004

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

«Про  справляння  єдиного податку в місті Хуст»,  затвердженого рішенням Хустської міської ради від 26.06.2020 року за № 2004

13.12.2021р.                                                                                  м.Хуст

Виконавець : група посадових осіб виконавчого комітету Хустської  міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

Розробник: управління  економіки виконавчого комітету Хустської міської ради.

Ціль прийняття акту: виконання вимог чинного законодавства, врегулювання правовідносин між Хустською  міською радою та суб’єктами господарювання, встановлення ставок єдиного податку.

Строк виконання заходів з відстеження: 01.01.2021р. – 01.12.2021р.

Метод одержання результатів: показники:

фінансового управління – звіт про надходження єдиного податку до місцевого бюджету;

податкової інспекції щодо кількості суб’єктів господарювання, які  сплачують єдиний податок

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника За  11 міс. 2020 р. За  11 міс. 2021 р.
Кількість СГ – юридичних осіб, які  сплачують єдиний податок 69 102
Надходження єдиного податку в місцевий бюджет від СГ -юридичних осіб (тис. грн.) 4534,1 7730,9
Кількість фізичних осіб – підприємців, які  сплачують єдиний податок 1070 1998
Надходження єдиного податку в місцевий  бюджет від фізичних осіб – підприємців  (тис.   грн.) 22660,4 41717,7

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що кількість юридичних осіб – платників єдиного податку збільшилася на 33 особид, у зв’зку з реформою та приєднанням 17 сільських рад в новостворену Хустську МТГ,  з цим значно збільшилося коло платників та розширилася база оподаткування,  сума надходжень податку по даній групі збільшилася  у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3196,8  тис. грн.

По фізичним – особам підприємцям – платникам єдиного податку кількість збільшилася на 928 осіб, як наслідок надходження збільшилися на 19057,3  тис.грн.

Аналіз кількісних показників чисельності платників та надходжень єдиного податку до міського  бюджету за 2020-2021 роки свідчить про їх зростання. Це говорить про те, що єдиний податок є ефективним та значним механізмом підприємницької діяльності, який має значні переваги як для місцевого бюджету, так і для приватних підприємців.

  Висновок:

На підставі показників результативності та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення міської ради від 26.06.2020 №2004 «Про справляння   єдиного податку в місті Хуст» можна зробити висновок, що цілі ухваленого рішення міської ради досягнуті повною мірою. Вищезазначений регуляторний акт прийнято відповідно до вимог Кодексу, що забезпечує нормативно-правове регулювання відносин між платниками І, ІІ груп, контролюючими органами, органами місцевого самоврядування.

 

Заст. начальника  управління економіки                                                                                                                         М.Дзяпко

 

Заступник міського голови                                                                                                                                    І.Фетько

 

 

Поділитися