Хустська міська рада

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – «Про справляння  туристичного збору в місті Хуст », затверджене рішенням Хустської  міської ради від 26.06.2020 року № 2005.  

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – «Про справляння  туристичного збору в місті Хуст », затверджене рішенням Хустської  міської ради від 26.06.2020 року № 2005.  

 

13.12.2021 р.                                                                                                                                                                      м. Хуст    

  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Рішенням Хустської  міської ради від 26.06.2020 року № 2005  «Про справляння туристичного збору в місті Хуст».

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

Управління економіки виконавчого комітету Хустської міської ради.

 

3.Цілі прийняття акта.

Цілями державного регулювання є:

–  легалізація міст для тимчасового проживання туристів;

– вихід із тіні доходів СПД, які надають місця для короткотермінового проживання;

– приведення мережі туристичної інфраструктури регіону у відповідність до вимог чинного законодавства;

–   підвищення рівня туристичного обслуговування в місті;

– покращення благоустрою міста;

– збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють у галузі туризму.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться через 11 місяців з часу затвердження даного регуляторного акта.

 

  1. Тип відстеження.

Здійснюється повторне відстеження результативності регуляторного акту.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта.

Повторне відстеження здійснювалося шляхом вивчення громадської думки щодо вирішення встановлених цілей, аналізу показників економічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність у сфері надання туристичних послуг.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:

– даних фінансового управління  міськвиконкому Хустської міської ради ;

– соціологічного опитування суб’єктів підприємницької діяльності, щодо поінформованості про основні положення регуляторного акту.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.
  

№ п/п

Показники

результативності

11 міс. 2020 р. 11 міс. 2021 р.
1. Кількість осіб, які сплачували туристичний збір, в т.ч. 10 12
  юридичні особи 2 1
  фізичні особи 8 11
2. Надходження плати туристичного збору,

тис. грн.

84,8 111,4
юридичні особи 14,2
фізичні особи 70,6 111,4

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акту забезпечило дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, сприяє створенню нових робочих місць та легалізації зайнятості населення. Встановило єдиний порядок розрахунку та сплати туристичного збору на території міста, що прямо пропорційно вплинуло на доходи бюджету. Даний регуляторний акт сприяє належному виконанню функцій покладених на суб’єктів господарювання в галузі туризму, дає змогу підвищити рівень туристичного обслуговування та надання якісних туристичний послуг.

Забезпечено єдиний методологічний підхід до питань оподаткування передбачений Податковим Кодексом України. Разом з тим, збалансовано доходи місцевого бюджету та господарюючих суб’єктів міста. Очікуваний економічний ефект від застосування цього регуляторного акту є позитивний.

Тому, вважаємо за необхідне залишити зазначене рішення без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії у визначений законодавством термінів.

Заступник начальника  управління економіки                                                                                                                                                                М.Дзяпко

Заступник міського голови                                                                                                                                                                                          І.Фетько       

Поділитися