Хустська міська рада

Хустський навчально-консультаційний центр Інституту дистанційного навчання Національного університету “Львівська політехніка”.

Загальна характеристика ВНЗ. Навчально-консультаційний центр діє за ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки України серія АВ № 498461 від 28.12.2009 р. і має четвертий рівень акредитації.

Підготовка фахівців у НКЦ проводиться за 9 напрямами підготовки та 9 спеціальностями:

Напрям підготовки Спеціальність
Менеджмент 

 

1. Менеджмент організацій 

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Системна інженерія Системи управління та автоматики
Електротехніка та електротехнології Електротехнічні системи електроспоживання
Будівництво 

 

1. Міське будівництво та господарство 

2. Теплогазопостачання і вентиляція

Транспортні технології (за видами транспорту) Організація та регулювання дорожнього руху 

 

Економіка та підприємництво 1. Фінанси 

2. Економіка підприємства

Фінанси і кредит
Економіка підприємства
Інженерна механіка

Кількість студентів. На даний період у НКЦ м. Хусті навчається 757 студентів заочної форми навчання.

img_0651

Матеріально-технічне забезпечення. В НКЦ для навчальної підготовки використовуються приміщення загальною площею 1200,7 м², в склад яких входять 10 аудиторій (разом 458 посадочних місць), 2 комп’ютерних класи (23 комп’ютери) з підключенням до мережі Інтернет (4 Мb/сек), фізична лабораторія, будівельна лабораторія,  3 методичні кабінети, бібліотека, викладацька, кабінет завідувача, буфет на 20 посадкових місць та їдальня.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Кадрове забезпечення. НКЦ м. Хуст Закарпатської області Національного університету «Львівська політехніка» забезпечує підготовку фахівців з допомогою кваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедр науково-навчальних інститутів університету «Львівська політехніка» за наступними напрямами:

  • фінанси і кредит, економіка підприємства. Для проведення навчального процесу залучені 3 професори, доктори наук, 41 доцент, кандидат наук та 8 старших викладачів і асистентів;
  • менеджмент. Для проведення навчального процесу залучені 4 професори, доктори наук, 39 доцентів, кандидатів наук та 12 старших викладачів і асистентів;
  • системна інженерія. Для проведення навчального процесу залучені 4 професори, доктори наук, 42 доцентів, кандидатів наук та 8 старших викладачів і асистентів;
  • транспортні технології. Для проведення навчального процесу залучені 3 професори, доктори наук, 37 доцентів, кандидатів наук та 8 старших викладачів і асистентів;
  • будівництво. Для проведення навчального процесу залучені 2 професори, доктори наук, 35 доцентів, кандидатів наук та 6 старших викладачів і асистентів;
  • електротехніка та електротехнології. Для проведення навчального процесу залучені 2 професори, доктори наук, 37 доцентів, кандидатів наук та 8 старших викладачів і асистентів.

Правила прийому на навчання у 2011 році. На заочну форму навчання приймаються випускники шкіл 2008, 2009, 2010, 2011 років випуску з сертифікатами з наступних предметів:

  1. Фінанси та кредит, економіка підприємства – українська мова та література, історія України або географія.
  2. Транспортні технології, системна інженерія – українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова.
  3. Електротехніка та електротехнології, будівництво, інженерна механіка – українська мова та література, математика, фізика або хімія.
  4. Менеджмент  – українська мова та література, математика, географія або іноземна мова.

Абітурієнт для участі в конкурсі має право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, 2009, 2010 або 2011 році.

Особи, які закінчили школу у 2007 році і раніше при відсутності сертифікатів складають вступні випробування.

Випускники коледжів, технікумів зараховуються на навчання на основі диплому молодшого спеціаліста.

Адреса: 90400, м. Хуст, вул. Львівська, 247, тел./факс: (03142) 4-31-82,

моб. тел..: 050-949-58-18, www.lp.edu.ua

 

Поділитися