Хустська міська рада

МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ

між Хустським міськвиконкомом, представниками місцевих рад підприємців,  споживчої кооперації, виробниками продовольчих товарів та суб’єктами системи мережевої роздрібної  торгівлі міста Хуст.

м.Хуст 16 лютого 2011року

Хустський міськвиконком з одного боку, представники місцевих рад підприємців,  виробники продовольчих товарів та суб’єкти мережевої роздрібної торгівлі з іншого, усвідомлюючи необхідність недопущення ажіотажного попиту та спекулятивного підвищення цін на продовольчі товари, забезпечення населення соціально значущими продовольчими товарами вітчизняного виробництва за доступними цінами, керуючись основними принципами партнерства бізнесу та влади домовилися про нижченаведене:

Виробники соціально значущих продовольчих товарів (далі – Виробники) беруть на себе зобов’язання:

–        не допускати необґрунтованого зростання оптових цін на соціально значущі продовольчі товари;

–        не допускати скорочення обсягів поставки вищезазначених соціально значущих продовольчих товарів в роздрібну мережу та гарантувати їх належну якість;

–        укладати прямі договори з суб’єктами роздрібної торгівлі щодо поставки соціально значущих продовольчих товарів;

–        забезпечувати співпрацю з Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області в частині проведення моніторингу оптових цін виробників на соціально значущі продовольчі товари;

–        приймати участь у ярмарках продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів за цінами виробників, які регулярно проводитимуться на території міста Хуст.

 

Суб’єкти мережевої роздрібної торгівлі (далі –  Суб’єкти) беруть на себе такі зобов’язання:

–         гарантувати недопущення скорочення обсягів реалізації соціально значущих продовольчих товарів в роздрібній мережі;

–         забезпечити наявність та реалізацію в торговій мережі вагової продукції;

–         гарантувати недопущення безпідставного, необґрунтованого підвищення цін на продовольчі товари та застосування торговельних надбавок в межах чинного законодавства;

–         розширити практику укладання прямих договорів з Виробниками щодо поставки в роздрібну мережу соціально значущих продовольчих товарів;

–         виконувати вимоги актів законодавства щодо термінів перерахування інкасової виручки від реалізації соціально значущих продовольчих товарів їх Виробникам у повному обсязі;

–         забезпечувати співпрацю з Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області у проведенні моніторингу цін та торгівельних націнок на соціально значущі продовольчі товари, що реалізуються в мережевій роздрібній торгівлі;

–         щомісяця надавати головному управлінню економіки інформацію щодо виконання цього Меморандуму.

Місцева Рада підприємців при виконавчому комітеті Хустської  міської ради  бере на себе такі зобов’язання:

–         сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії з райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішнього ринку та торгівлі;

–         забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризації ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

Хустський міськвиконком бере на себе такі зобов’язання:

–         залучати представників місцевої Ради підприємців при виконавчому комітеті Хустської міської ради, мережі роздрібної торгівлі, переробних підприємств, сільськогосподарських виробників, фермерів до підготовки рішень щодо регулювання ринків продовольства та торговельних відносин шляхом проведення нарад, консультацій, круглих столів тощо;

–         створювати рівні умови доступу Виробників до державної фінансової підтримки, яка надається через механізм здешевлення кредитів;

–         сприяти укладанню прямих договорів між Виробниками та Суб’єктами щодо поставки соціально значущих продовольчих товарів;

–         сприяти наповненню споживчого ринку товарними ресурсами для виробництва соціально значущих продовольчих товарів, насамперед тих, попит на які не задовольняється за рахунок вітчизняного виробництва;

–         забезпечити контроль за дотриманням дисципліни цін та тарифів;

–         забезпечити законодавче впровадження контролю діяльності – фізичних осіб, зайнятих виробництвом продовольчих товарів та торговельною діяльністю;

–         активізувати роботу з місцевою  Радаю підприємців, споживчою кооперацією, населенням по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема заготівельно-збутових, які здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції роздрібній мережі, надають маркетингові послуги тощо;

 

Цей меморандум є відкритим для приєднання всіх виробників продовольчих товарів, сільськогосподарських виробників, переробних підприємств та суб’єктів мережевої роздрібної торгівлі;

На підтвердження зазначених положень цей Меморандум підписали уповноважені особи.

Від Хустського міськвиконкому:

Рівіс М.М. Перший заступник міського голови

 

Від місцевої ради підприємців:
Капсомун І.М. Голова місцевої Ради підприємців
Мордашко С.В. Голова Незалежної спілки підприємців Хустщини
Від виробників та суб’єктів роздрібної торгової мережі:
Чепинець М.І. Фізична особа – підприємець (виробник хлібобулочних виробів)
Бордей О.Ф. Фізична особа – підприємець( оптова торгівля)
Мазур О.А. Фізична особа – підприємець
Місіфуліна У.Й. Фізична особа- підприємець
Шимоня В.Я. Фізична особа – підприємець  (продовольчий ринок)

 

 

Поділитися