Хустська міська рада

Резолюція Форуму Міського Розвитку

Резолюція Форуму Міського Розвитку

25 листопада 2015 р.                                                                                            м. Хуст
Співпраця з спільним проектом Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) і Хустською міською радою розпочалась 15 травня 2015 р. з підписання Угоди про партнерство. На даний час реалізації проекту проведено конкурси з відбору ОСББ та ГО, затверджено 16 МП, з яких 14 МП з капітальних робіт ОСББ та 2 МП по громадських організаціях міста.
Загальна кошторисна вартість мікропроектів міста складає 5 558,100 тис. грн., з яких фінансування проекту СВА – 2 734,092 тис. грн. (49,2 відсотка), кошти ОСББ та громадських організацій – 277,157 тис. грн. (5 відсотків), виділено з міського бюджету – 2 546,851 тис. грн. (45,8 відсотка).
За результатами реалізацій МПП найкращими ОСББ виступили 6, які своєчасно завершили роботи на своїх об’єктах на 100 відсотків, зокрема це ОСББ «Квадрат-3», ОСББ «Під Замком», ОСББ «Київська Набережна-Хуст», ОСББ «Замок», ОСББ «Під ДАХОМ» та ОСББ «Шанс».
Саме тому, з метою сприяння реалізації проекту ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», інших подібних проектів, створенню умов для реалізації принципів сталого розвитку в місті та більш активному залученню усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес структур до діалогу з органами місцевої влади, виробленню прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління, спільним розпорядженням голови Хустської міської ради та координаційної ради від 25.11.2015 року утворено координаційний комітет Форуму місцевого розвитку м. Хуста, затверджено склад координаційного комітету та положення про Форум місцевого розвитку.
Основними функціями Форуму є:

 • Координувати впровадження проекту на міському рівні;
 • Представляти стратегію та плани розвитку міста;
 • Узгоджувати плани громад, місцевостей з планом розвитку міста;
 • Визначати пріоритети розвитку міста;
 • Обговорювати та вирішувати питання, що виникають під час впровадження проекту;
 • Розробка планів залучення технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив ОСББ та громадських організацій;
 • Забезпечити якісне та своєчасне виконання всіх зобов’язань партнерів мікропроектів громад – учасниць Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

План діяльності проекту до кінця 2015 р. та стратегія на 2016 р. – координатор ОРЦГ Йовбак М.І.
Створення Наглядового комітету з якості – заступник Хустського міського голови Фетько І.М.
 
Заслухавши інформацію голів правлінь ОСББ та керівників організацій громад про плани розвитку громад, про роботу проведену в рамках реалізації проекту МРГ Форум відмічає, що громади активні, проблеми, обрані громадами для співфінансування міською владою та проектом, є першочерговими для вирішення.
Разом з тим Форум зауважує, що створені організації громад потребують підтримки у організації та вирішенні питань, які виникають в процесі розробки, підготовки та реалізації мікропроектних пропозицій організацій громад.
 
Виходячи з цього, та з метою досконалої реалізації проектів МРГ, Форум рахує за доцільне:

 1. Погодитися із запропонованим Положенням про Форум місцевого розвитку та складом координаційного комітету.
 2. Контактним особам від міської ради (Фетько І.М.) та муніципальному координатору (Погоріляк А.М.) сприяти головам правлінь ОСББ та головам ГО у впровадженні їх ініціатив.
 3. Управлінню житлово-комунального господарства міста та відділу містобудування та архітектури сприяти в детальному обстеженні технічного стану будівель, які обрані ОСББ та громадою для проведення ремонтних робіт і скласти відповідні акти та висновки та надати допомогу у розробці проектно-кошторисної документації.
 4. Контроль за виконанням даної резолюції покласти на координаційний комітет Форуму міського розвитку м. Хуста.

 
 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 11.06.2015 р. №51/02-05

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань конкурсного відбору проектів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для участі у Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

 

 1. Координаційна рада з питань конкурсного відбору проектів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для участі у Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (далі – Координаційна рада) є органом, утвореним з метою розгляду поданих для участі в конкурсі проектних заявок ОСББ у місті Хуст. Ініціаторами створення Координаційної ради є Хустська міська рада, Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
 2. Координаційна рада в своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Хустської міської ради та виконкому, розпорядженнями міського голови, порядком реалізації проектів ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН, а також цим Положенням.
 3. Головними завданнями Координаційної ради визначені такі:

– забезпечення прозорості щодо проведення конкурсного відбору проектних заявок ОСББ для участі в Проекті ЄС/ПРООН;
– забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки, прийнятті та організації виконання рішень Хустської міської ради щодо підтримки проектів ОСББ, вироблення прозорих механізмів фінансової підтримки та спрямування на потреби будинків ОСББ бюджетних коштів, передбачених на капітальний ремонт житлового фонду;
– сприяння створенню та діяльності нових ОСББ в місті Хуст, як рівноправного партнера і споживача на ринку житлово-комунальних послуг, вирішення проблемних питань у їх діяльності.

 1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

– обговорює на засіданнях подані на конкурс проектні пропозиції ОСББ відповідно до пріоритетних напрямків підтримки;
– подає на розгляд міської ради, Проекту МРГ пропозиції щодо відбору проектних заявок ОСББ від міста Хуст для участі у конкурсі проектів ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН;
– систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення щодо проведеного відбору проектів та стан їх виконання;
– сприяє здійсненню громадського аудиту проектів.

 1. Координаційна рада з метою виконання покладених завдань має право:

– отримувати в установленому порядку від відповідного підрозділу виконкому Хустської міської ради інформацію, необхідну для своєї діяльності;
– приймати участь у засіданнях постійних комісій ради з питань діяльності ОСББ;
– залучати до роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також окремих фахівців за їх згодою на громадських засадах;
– вносити письмові пропозиції Хустській міській раді та виконкому ради, Проекту пропозиції щодо відбору проектних заявок ОСББ від міста Ужгород для участі у конкурсі проектів ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН.

 1. Координаційну раду очолює голова, який обирається членами ради на засіданні. Голова має заступника, який обирається з числа членів ради за поданням голови.
 2. Голова Координаційної ради (за його відсутності – заступник):

– організовує діяльність Координаційної ради та головує на засіданнях;
– скликає та організовує підготовку засідань Координаційної ради, підписує протоколи засідань;
– підписує подання і звернення від імені Координаційної ради;

 1. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 2. Засідання Координаційної ради є відкритими і прозорими для депутатів міської ради і міського голови, членів виконкому ради, керівників структурних підрозділів виконкому ради, голів ОСББ, представників неурядових організацій і ЗМІ.
 3. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення ради мають дорадчо-рекомендаційний характер.
 4. Організаційні та інші види забезпечення діяльності Координаційної ради, створення необхідних умов для роботи та проведення засідань здійснює управління житлово-комунального господарства Хустської міської ради.
 5. Рішення Координаційної ради надсилаються міському голові, заступникам міського голови, відповідно до спрямованості порушуваних у рішеннях питань та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які приймали участь у конкурсному відборі проектних заявок.
 6. Координаційна рада утворюється і припиняє свою діяльність на основі розпорядження міського голови. Персональний склад членів Координаційної ради від ОСББ пропонують голови ОСББ.

 
 
 
Керуючий справами                                                          В.Сабадош

Опубліковано: 03.12.2015 9013 Переглядів
Поділитися

Також може бути цікавим

До уваги всіх ОСББ та ГО міста!
Хустська міська рада повідомляє, що відповідно до підпункту 133.4.5. пункту 133.4 статті 133 Податкового Кодексу України (17.07.2015 р. №652 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій») Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 13.07.2016 р. №440, якою затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ, включення неприбуткових підприємств,… ...
Оголошення
Запрошення до участі у Конкурсі ОСББ « БАРТУШИ» та Програма розвитку ООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) багатоквартирного будинку по вул.Жайворонкова,42 «а» в м.Хуст Закарпатської області» Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах… ...
Міжнародний проект ЄС/ПРООН у дії
22 листопада 2016 року у Хустській міській раді відбувся черговий тренінг на тему: «Впровадження МПП та звітування по траншам за вимогами МРГ-3» в місті Хуст. Основною метою тренінгу було дати слухачам (керівникам та членам громад, всім партнерам громад) знання по колу питань стосовно реалізації Проекту ЄС/ПРООН/МРГ-3: основні етапи впровадження МПП; проведення ремонтно-будівельних робіт; нагляд, контроль,… ...
Запрошення до участі у Конкурсі
Громадська організація «Фойта» спільно з Хустською міською радою та Програмою розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») цим оголошенням запрошують підрядників з доброю репутацією, надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Встановлення системи відеоспостереження СВС та системи бездротового Інтернет доступу за технологією Wi-Fi в парковій зоні м. Хуст». Підрядники повинні мати… ...
Запрошення до участі у Конкурсі
ОСББ «БАРТУШИ» та Програма розвитку ООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду») цим оголошенням запрошують ліцензованих підрядників надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах проекту «Капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) багатоквартирного будинку по вул.Жайворонкова,42 «а» в м.Хуст Закарпатської області». Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня складності. Конкурсну… ...
Круглий стіл з керівниками ОСББ відбувся у Хусті
23 травня 2016 року в рамках реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» у м. Хусті було проведено засідання круглого столу зі сталого розвитку. На засіданні було розглянуто стан впровадження та завершення робіт по мікропроектам ОСББ в 2015 та 1е півріччя 2016 р. Підведено підсумки, проаналізовано сталість розвитку ОСББ. Розглянуто можливі спільні… ...