Хустська міська рада

Довідка по економічному і соціальному розвитку міста Хуст за 2010 рік.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах за основними видами економічної діяльності по підприємствах міста Хуст за  12   місяців 2010 року склав 38612,2 тис. гривень.  На одну особу припадає – 1221,9 гривні. Найбільше реалізовано продукції підприємствами  легкої галузі – ТОВ «Хуст-Фільц»,  СП «Хустекс»  та підприємством лісової та деревообробної галузі – ТОВ «Енран – ЗЛК».

Обсяг капітальних інвестицій в економіку міста за січень-вересень  становив  24787,0 тис. грн., в т.ч. інвестицій в основний капітал освоєно на суму 20525,0 тис. грн., що складає 96,4 відсотки до відповідного періоду минулого року. Обсяг інвестицій в основний капітал в розрахунку на 1 особу становить  649,5 грн.

Освоєно інвестицій в основний капітал у житлові будівлі за січень- вересень по місту – 3391,0 тис. грн., що склало 98,5 відсотки до відповідного періоду минулого року  та 16,5 відсотка до загального обсягу інвестицій по місту.

Транспорт. В місті продовжують зростати обсяги вантажних перевезень, в той же час скорочуються пасажирські перевезення. Автотранспортними підприємствами за січень – грудень 2010 року перевезено 53,2 тис. тонн вантажів, що на 85,0 % більше обсягу перевезень відповідного періоду 2009 року. Вантажний оборот за звітний період склав 43671,1 тис. тонно км і також зріс порівняно з минулим роком на 43,9 відсотки. З початку поточного року послугами пасажирського автотранспорту скористалися   836,8 тис. пасажирів, що складає 65,2 % відповідного періоду минулого року. Пасажирооборот  склав 13325,9 тис. пас. км., або 62,8 відсотка  до відповідного періоду минулого року.

Будівельними організаціями за січень – грудень 2010 року виконано, власними силами, будівельно-монтажних робіт на суму 24785,0 тис. грн., що у порівняних цінах склало 34,4 відсотки до відповідного періоду минулого року та становить 7,2 % загальнообласного обсягу виконаних робіт.

Експорт (імпорт) товарів за січень – вересень поточного року склав позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 564,7 тис. дол. США. Вартість обсягів експорту становить 5515,4 тис. дол. США., що складає в загальному обсязі 0,7 відсотки, а імпорту 4950,7 тис. дол. США, або 0,5 відсотка питомої ваги у загально обласному обсязі товарів. Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів склав – 10466,1 тис. дол. США. Наведений аналіз показує, що економіка міста працює з позитивним сальдо експортно-імпортних операцій.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2010 року в економіку міста склав 8748,6 тис. дол. США. На одну особу припадає 276,8  дол. США. Кількість суб»єктів, які одержали інвестиції на кінець звітного періоду – 28 одиниць.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб, включаючи ресторанне господарство за січень – вересень поточного року склав 241610,0 тис. грн., що становить 109,3  відсотків обсягів минулого року. На одну особу припадає – 7670,0 гривень.

Оптовий товарооборот за 9 місяців становить 54826,8 тис. гривень, або 106,6 відсотка до відповідного періоду. Питома вага продовольчих товарів складає- 39,0 відсотки, а непродовольчих товарів – 61,0 відсоток.

Фінансовий результат суб”єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування за січень – листопад 2010 року прибутковий і складає – + 3335,6 тис. грн., в тому числі прибутки + 6548,2 тис. грн., збитки –  3212,6 , або (59,4) та (40,6 %) до  загальної кількості підприємств.

Доходи населення на підприємствах, установах та організаціях щомісячного обліку станом на 01.10.10 р. де було зайнято 6100 штатних працівників зросли. Середньомісячна заробітна плата за Ш-й квартал становила 1544,0 гривень, або  в порівнянні з другим  кварталом збільшилася на 56  гривень.

Заборгованість по заробітній платі економічно-активних підприємств міста станом на 01.01.2011 року становила – 925,1 тис. грн. , або зменшилася  до 01.12.10р. на 153,9 тис.грн.

Індекс споживчих цін на споживчі товари за грудень 2010 року склав 100,5 відсотки до попереднього місяця.

За даними міськвиконкому у сферах економіки міста за січень – грудень 2010  року створено – 903 нових робочих  місць, що складає 120,4 відсотки річного завдання. За даними центру зайнятості за відповідний період працевлаштовано – 640 осіб.

Кількість безробітних, що знаходяться на обліку у Хустському міжрайонному центрі зайнятості на кінець 2010 року становила – 317 осіб. Офіційний рівень безробіття станом за відповідний період склав – 1,63 відсотка.

Рівень оплати за комунальні послуги за січень- вересень 2010 року склав – 120,0 відсотків. Нараховано – 10,9 млн. грн., оплачено – 13,0 млн. грн.

За січень-грудень 2010 року міським виконавчим комітетом зареєстровано нових суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб) – 269 осіб та 20   юридичних осіб.

Кількість суб»єктів, включених до ЄДРПОУ за ознакою особи по місту станом на 01.01.2011 року становить – 771, із них із статусом юридичної особи – 705, без статусу юридичної особи – 66.

Демографічна ситуація станом на 01.10.2010 року характеризується наступними показниками, а саме – чисельність наявного населення становить 31,6 тис. осіб. За дев»ять місяців поточного року в місті народилося – 402 осіб, померло – 300 осіб. Природній приріст населення
(+102 особи).

 

Начальник управління економіки:                                 Н. Кеминь.

 

Поділитися