Хустська міська рада

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 “Ялиночка”

Відчиняє “Ялиночка” двері,

Щоб зустріти малят повсякчас.

Наша ласка, любов і турбота

З нетерпінням чекають на вас.

Юридична адреса:

м. Хуст, вул. Волошина, 15

 

ДНЗ № 8 знаходиться у міській комунальній власності. Був заснований у 1965 році.

Забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний,розумовий та духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Проектна потужність – 95 дітей.

Функціонує 5 груп, з них 1 група – для дітей раннього і 4 групи – для дітей дошкільного віку.

Педагогічним та обслуговуючим персоналом ДНЗ №8 ”Ялиночка” повністю укомплектований. Всього педагогів – 13, 10 вихователів, 1 муз. керівник, 1 практичний психолог

Якісний склад педагогічних працівників за освітою

Педагогічний колектив працює за такими напрямками:

 1. Фізкультурно-оздоровча робота
 2. Театралізована діяльність
 3. Музейна педагогіка

 

Основна мета:

 • Впровадження у практику роботи основних концептуальних засад Базової програми розвитку дитини дошкільного віку  ”Я у Світі”

 


Шляхи реалізації основної мети:

 • Створення в закладі сприятливих умов для повноцінного і гармонійного розвитку особистості дошкільника.
 • Вибір навчального матеріалу та освітніх технологій з урахуванням унікальності кожної дитини.
 • Побудова освітнього процесу з позицій особистісно-орієнтованого підходу.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини;- свідоцтва про народження дитини:

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Фотогалерея:

 

7 вересня 2012 року на базі Хустського ДНЗ (ясла-садка) №8 «Ялиночка» відбулося інформаційно-організаційне міське методичне об’єднання вихователів дітей середніх груп.

З метою підвищення якості дошкільної освіти та професійного рівня педагогів-дошкільників щороку організовують роботу міських методоб’єднань вихователів дітей відповідного дошкільного віку, перше з яких організаційне,  зазвичай проводиться у вересні.

7 вересня 2012року  на базі ДНЗ (ясла-садка)№8 «Ялиночка» відбулося І засідання міського методичного об’єднання вихователів дітей середніх груп, яким керує вихователь-методист даного закладу Голеня М.Й.

У роботі методоб’єднання взяли участь вихователі дітей середніх груп , вихователі-методисти всіх дошкільних закладів міста.

Пріоритетним питанням , яке розглядалось на порядку денному було: «Організація роботи в ДНЗ у 2012-2013 н. р.»- інструктивно-методичні рекомендації №1/9-388 від 21.05.2012р.

Керівник методоб’єднання ознайомила присутніх з темою, над якою будуть працювати протягом року: «Виховання креативної особистості через розвиток її творчих здібностей»;

Метою роботи слідуючих засідань буде: «Вивчення та впровадження досвіду виховання особистості, яка б не тільки засвоювала певні знання, а й вміла ними оперувати, застосовувати їх у розв’язанні життєвих і професійних проблем, мислити творчо, неординарно, креативно.»

Вихователі були проінформовані також  про слідуюче:

–         план роботи методоб’єднання на 2012-2013 н.р.;

–         БП «Я у Світі» про дитячу креативність;

–         вікові особливості дітей молодшого дошкільного віку (середня група)

за БП «Я у Світі».

Для визначення рівня креативного розвитку кожного учасника засідання керівник методоб’єднання провела ділову гру “Сім капелюшків».

На засіданні обговорено та затверджено план роботи міського методичного об’єднання вихователів дітей середніх груп, який передбачає слідуючі теми:

–         «Вплив ігрової діяльності на розвиток творчості дошкільника»

–         «Казка як засіб розвитку словесної творчості»;

–         «Художньо-естетичний та креативний розвиток дошкільника засобами зображувальної діяльності».

Завантажити план роботи  методоб’єднання на 2012-2013 н.р.

Фотогалерея:

 

МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РОЗПОЧАЛО СВОЮ РОБОТУ У НОВОМУ 2012-2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Маленьку дитину виховує все те, що її оточує: люди, речі, природа, мистецтво, книги, суспільні явища тощо. Усі діти, незалежно від походження, національностей, релігійних уподобань, наділені значними потенційними психофізичними можливостями. Для того, щоб реалізувати ці можливості, забезпечити повноцінний розвиток дитини, необхідно правильно організувати її цілеспрямоване навчання і виховання, починаючи з дошкільного віку. Тому дуже важливо, щоб розвиток дитини-дошкільника був повноцінним, вкрай необхідно, щоб у світі дитинства його супроводжували мудрі, творчі, кваліфіковані вихователі, небайдужі до найменших здобутків маленьких вихованців, саме ті педагоги, які по-справжньому розуміють та всім серцем люблять наймолодших громадян нашого суспільства.

У 2012-2013 н.р. методичне об’єднання вихователів старших груп визначило методичну проблему – “Навчання творчого мислення та керованої уяви за методами ТРВЗ” – як пріоритетну. Зародившись у техніці, теорія розвязання винахідницьких завдань постійно вдосконалювалася, розширювалася, збагатилася новими елементами технології. Головні принципи ТРВЗ: розв’язання суперечностей, системний підхід, тобто вміння бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх його елементів, а також уміння віднайти необхідний у даній ситуації резерв. Говорячи про це, ми спираємося на ці закономірності, ми намагаємося розв’язати завдання, які постають перед нами в житті.

Зважаючи на вищевказане, в цьому навчальному році методичне об’єднання старших груп ставить такі завдання:

 • підвищувати методичну підготовку, удосконалювати педагогічну майстерність вихователів;
 • систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, поширювати передовий педагогічний досвід;
 • розвивати і створювати необхідні умови для розв’язання винахідницьких завдань;
 • з метою обміну досвідом та забезпечення наступності у роботі дошкільної установи та загальноосвітньої школи, запровадити взаємовідвідування відкритих занять (уроків) та інших форм організованої навчально-виховної діяльності.

Завантажити план роботи міського методичного об’єднання вихователів дітей старшого дошкільного віку на 2012-2013 н.р.

Поділитися