Фінансове управління

Глеба

Марина Григорівна

начальник фінансового управління

з 22.11.2006р.


Дата народження 11.12.1970р.
Місце народження м. Хуст, Закарпатська обл.
Який вищий навчальний заклад закінчив Ужгородський державний університет, 1998р.,

Львівський регіональний інститут державного Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України 2008р.

 

За фахом економіст, магістр державного управління
Телефон роб. 4-63-01

Фінансове управління інформує

Виконання бюджету м. Хуст за січень-вересень 2016 року

 Дохідна частина

Дохідна частина загального фонду міського бюджету станом на  01. 10.2016 року виконана на 101,7  %, тобто при плані 195 358,4 тис.грн. надходження складають 198 605,3 тис.грн.

Базова дотація затверджена в розмірі – 1 564,0 тис.грн. Станом на 01.10.2016 року надходження становлять 100,0 % до плану на звітну дату.

Субвенції в уточненому розписі доходів бюджету станом на 01.10.2016 року затверджені в розмірі – 114 237,7  тис. грн. Надходження склали 114 150,5 тис.грн. тобто 99,9 відсотки від запланових надходжень на звітну дату.

За дев’ять  місяців поточного року до загального фонду надійшло податків, зборів та неподаткових платежів у сумі 80 549,9 тис.грн. (що складає 104,3% до планових показників).

Темп зростання надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до  місцевого бюджету у 2016 році в порівнянні до відповідного періоду 2015 року становить 152,9 відсотка, або на 27 874,2 тис.грн. більше.

В 2016 році надходження податку  на  доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на звітну дату становлять –  26 170,2  тис.грн.  У  порівнянні до 2015 року є  приріст – на 9 895,3 тис.грн. більше, або 160,8 відсотка.  Виконання плану по даному виду доходів становить 102,6 %. Таке збільшення спричинило збільшення розміру заробітної плати та ставки податку.

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу  заплановано у розмірі 1 017,6 485,0 тис.грн. Виконання становить 100,2 %. Виконання до минулого року становить 209,8%. Надходження збільшилися за рахунок росту фонду заробітної плати.

В 2016 році надходження податку  на  доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата на звітну дату становлять –  444,4 тис.грн., що складає 111,1% до планових показників.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування,  було  заплановано  в  сумі 2 239,6 тис.грн., виконання склало            3,5 тис.грн., або 100,2 % та 140,2% росту до аналогічного періоду минулого року. Даний податок був запланований на рівні надходжень минулого року, залежить від доходів фізичних осіб-підприємців і не має сталої бази надходжень. Надходження податку збільшилися за рахунок збільшення поступлень від ПП Луцак М.Й., Мандрик Й., Тимчик Й.Й. які сплатили за 9 місяців 2015 року – 922,3 тис.грн., за 9 місяців 2016 – 1458,2 тис.грн.

Станом на 01.10.2016р. надходження податку на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України становлять 55,2 тис.грн. при запланованих 55,0 тис.грн.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності становлять 218,7 тис.грн. і складають 104,8 % до плану на звітну дату.  У порівнянні до відповідного періоду минулого року комунальні підприємства сплатили  на 141,8 тис.грн. більше даного виду податку.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшла у розмірі 171,9 тис.грн.

У 2016 році значним джерелом дохідної частини бюджету міста є акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, поступлення від якого за дев’ять  місяців поточного року становлять 29 623,3 тис.грн. при запланованих 27 809,6 тис.грн. У порівнянні до минулого року надходження збільшилися  на 10 198,1 тис.грн. Таке збільшення спричинило розширення переліку товарів, які підпадають під оподаткування та ріст мінімальної роздрібної ціни підакцизних товарів.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за дев’ять місяців 2016 року  становлять 542,4 тис.грн. і порівняно до аналогічного періоду минулого року збільшилися вдвічі у зв`язку із зміною бази оподаткування (загальної, а не житлової площі).

Кошти плати за землю при плані  4 220,0 тис. грн. поступили у сумі 7 578,5 4976,3 тис. грн., що складає  179,5 відсотки планових показників. Порівняно з відповідним періодом 2015 року обсяги надходжень по платі за землю збільшилися на 52,3 відсотка, або на 2 602,2 тис.грн.  за рахунок збільшення кількості договорів оренди земельної ділянки.

При цьому:

Земельний податок з юридичних осіб – при плані 1483,0 тис.грн. виконання становить 1590,1 тис.грн.

Орендна плата з юридичних осіб – при плані 3 330,0 тис.грн. виконання становить 3 464,9   тис.грн.

Земельний податок з фізичних осіб – при плані 149,0 тис.грн. виконання становить 217,6 тис.грн

Орендна плата з фізичних осіб – при плані 2 255,0 тис.грн. виконання становить 2 302,9   тис.грн.

Надходження транспортного податку становлять 100,0% до запланованих показників, в т.ч. з фізичних осіб надійшо 100,0 тис.грн., з юридичних осіб – 25,0 тис.грн.

Туристичний збір поступив у сумі 22,4 тис.грн. при плані 21,2 тис.грн.

Єдиний податок на звітну  дату  заплановано  в у розмірі 8 689,0 тис.грн.  Виконання  становить 8 909,7 тис.грн. (102,5%). В тому числі поступлення від юридичних осіб –  2 849,5 тис.грн., від фізичних осіб – 6 060,1 тис.грн.  Надходження зросли на 2 755,9 тис.грн. завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати, а відповідно зростанням ставки.

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств за дев’ять місяців  2016 року поступила в сумі 158,0 тис.грн., що становить 100,0% планових показників.

Адміністративні штрафи та санкції надійшли до бюджету у розмірі 1,1 тис.грн., що складає 115,6% до планових показників, адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшли у сумі 114,5 тис.грн.

У 2016 році до бюджету міста надходить плата за надання інших адміністративних послуг, поступлення якої за 9 місяців поточного року становлять 1 589,9 тис.грн., адміністративний збір за проведення держаної реєстрації – 7,4 тис.грн. та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 39,4 тис.грн.

Плату за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності  заплановано у розмірі 157,0 тис.грн. Надходження склали – 157,8 тис.грн., що на 122,9 тис.грн. менше від надходжень попереднього року. Надходження зменшилися, оскільки в поточному році менша кількість та площа наданих в оренду приміщень. Окрім того, вплив на нарахування орендної плати має припинення нарахування індексації згідно законодавства.

Виконання плану по надходженню державного мита становить 102,2%, тобто при плані 1308,3 тис.грн. виконання –  1337,1  тис.грн., що на 261,0 тис.грн. більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Інші надходження становлять 36,8 тис.грн. за 9 місяців поточного року.

Хустським міським виконавчим комітетом протягом звітного періоду  2016 року пільги зі сплати податків та зборів не надавалися.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету  станом на 01.10.2016 року виконана на 97,5 % до плану, тобто при плані 10125,1  тис.грн. надійшло 9875,6 тис.грн. В тому числі субвенції заплановані у сумі 2670,0 тис.грн. надійшли у сумі 1820,0 тис.грн., що  становить 68,2%

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшли у сумі 112,1 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ поступили в сумі 2755,8 тис.грн.

Станом на 01.10.2016 року до бюджету розвитку надійшло коштів у сумі 4725,2  тис.грн. В тому числі :

Кошти від продажу землі – 4391,1 тис.грн. , тобто 100,3%.

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 334,1 тис.грн., що становить 110,8 % до планових показників.

Надходження екологічного податку становлять 11,7 тис.грн. при запланованих 80,0 тис.грн., або  139,6 %.

Видаткова частина

За підсумками виконання міського бюджету за січень-вересень 2016 року  видаткова частина загального фонду бюджету профінансована  на 72,9% до уточненого  річного плану.

Сума видатків за січень- вересень 2016 року склала 152 603,1 тис. грн. В тому числі видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання державних допомог сім’ям з дітьми, пільг та житлових субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, на тверде паливо та скраплений газ, виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  склали  52 295,6 тис. грн., освітньої субвенції – 32 944,3 тис.грн., медичної субвенції – 15 217,9 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 6,5 тис.грн., стабілізаційної дотації ( часткове утримання Хустського професійного ліцею та Хустського професійного ліцею сфери послуг) – 2 340,9 тис.грн., тобто 67,4% від загальної суми видатків загального фонду. Таким чином,  видатки проведені на потреби міста за рахунок власних надходжень склали          49 797,9 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування профінансовані в сумі  9 626,8 тис. грн. або 19,3%  від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Видатки на освіту (дошкільні заклади освіти, центр технічної творчості, професійно-технічні заклади освіти, методкабінет, централізована бухгалтерія освіти, господарська група, допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років) склали  24 324,4 тис. грн., тобто 48,8 % від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Видатки по соціальному захисту проведені в сумі 2 462,7 тис. грн. (в тому числі міський територіальний центр – 922,8 тис. грн., інші видатки по соціальному захисту – 628,8 тис. грн., путівки на оздоровлення дітей – 374,4 тис.грн.), тобто 5,0%  від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Міське житлово-комунальне господарство профінансоване на суму  5 023,2 тис. грн. – 10,1% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, в тому числі  видатки на благоустрій міста – 949,6 тис. грн. – 1,9% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень,  видатки на ВУВКГ – 2 174,7 тис. грн. – 4,4 % від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, фінансова підтримка комунальних підприємств – 1 898,9  тис.грн. – 3,8% .

Культура профінансована на суму 4 838,0  тис. грн. – 9,7% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, в тому числі школа естетичного виховання – 3 670,4 тис. грн. – 7,4%.

Видатки на засоби масової інформації склали 38,0 тис.грн., або 0,1% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Фізична культура і спорт  профінансована на суму  1 181,5 тис. грн. – 2,4% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, в т.ч. фінансова підтримка міського стадіону – 339,8 тис. грн. (0,7%), ДЮСШ – 609,6 тис. грн. (1,2%), інші видатки – 220,0 тис.грн. (0,4 %).

        Транспорт, дорожнє господарство профінансовано на суму 2 043,2 тис.грн. (4,1%) – зимове утримання доріг міста, поточний ремонт міських вулиць, нанесення розмітки (1 409,6 тис.грн.), компенсаційні виплати на пільговий проїзд (633,6 тис.грн.).

Видатки не віднесені до основних груп профінансовані на суму 260,1 тис. грн.  – 0,5% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

За економічною класифікацією видатки міського бюджету за 9 місяців поточного року склали (за виключенням трансфертів з державного бюджету):

  • заробітна плата та нарахування на неї – 30 622,1 тис. грн. або  61,5% ;
  • оплата за енергоносії – 3 383,4 тис. грн. – 6,8 %;
  • видатки на харчування – 2 049,4 тис. грн. – 4,1 %;
  • стипендії – 1 418,7 тис.грн. – 2,9%;
  • інші поточні видатки – 12 324,3 тис. грн. – 24,7%.

За підсумками виконання міського бюджету за січень-вересень 2016 року  видаткова частина спеціального  фонду бюджету профінансована  на 42,3 % до уточненого річного  плану.

Сума видатків за січень- вересень 2016 року  склала 29 233,5 тис.грн., в тому числі кошти іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 1 012,5 тис.грн., кошти з держаного бюджету на оплату громадських робіт в сумі 16,6 тис.грн.  та кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 22 744,3 тис.грн. ( 1 621,8 тис.грн. за рахунок освітньої субвенції, 1 068,6 тис.грн. – за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 20 053,9 тис.грн. – за рахунок власних надходжень). Таким чином,  видатки проведені на потреби міста за рахунок власних надходжень склали  25 514,0 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування профінансовані в сумі  237,3 тис. грн. або 0,9 %  від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Освіта профінансована в сумі  2 365,1 тис. грн. або 9,3 %  від загальної суми видатків (в т.ч. дитячі садки – 1 183,2 тис.грн., загальноосвітні школи – 373,1  тис.грн., гімназія-інтернат – 378,0  тис. грн., професійно-технічні заклади освіти – 430,8 тис.грн.).

Видатки по соціальному захисту проведені в сумі 5,8 тис. грн.

Міське житлово-комунальне господарство профінансоване на суму               714,1 тис. грн. – 2,8% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень,

Культура і мистецтво профінансована на суму 253,0 тис. грн. – 1,0 % від загальної суми видатків.

Будівництво профінансовано на 11 512,4 тис. грн. –  45,1 %  від загальної суми видатків, в т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 180,7 тис.грн., капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 2 635,3  тис.грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 4 610,3 тис.грн., реконструкція інших об’єктів – 4 015,0 тис.грн., капітальні трансферти підприємствам – 71,1 тис.грн.

Транспорт, дорожнє господарство  профінансовано на суму 9 642,6 тис.грн. – 37,8 % від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень (капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів).

Видатки не віднесені до основних груп профінансовані на суму 783,7 тис. грн.  – 3,1% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, т.ч 733,0 тис.грн. – субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на регулювання русла р.Хустець в м.Хуст (І черга).

Фінансування видатків на захищені статті проводиться згідно фактичних видатків  головних розпорядників коштів міського бюджету.

Станом на 01 жовтня 2016 року кредиторської заборгованості за видатками, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, немає.


Коментування вимкнуте.